Regulamin Serwisu Piszmy.pl

§1 Definicje

1. Serwis, Serwis Piszmy.pl, Piszmy.pl – usługa internetowa dostępna pod adresem: www.piszmy.pl, piszmy.pl, www.opowiadam.pl, opowiadam.pl.

2. Użytkownik - jest to każda osoba, która jest zarejestrowana w Serwisie Piszmy.pl.

§2 Intencje stron

1. Intencją Administratora Serwisu Piszmy.pl t.j. firmy Pomocni Sp. z o.o. jest pomoc w rozwijaniu talentów pisarskich użytkowników serwisu – poprzez udostępnienie narzędzi społecznościowego tworzenia tekstów oraz możliwość komunikacji w społeczności pisarzy.

2. Intencją Użytkownika jest rozwój talentu pisarskiego własnego oraz innych Użytkowników, poprzez m.in. współtworzenie tekstów.

§3 Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe.

2. Rejestracja oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Każde kolejne może zostać usunięte przez Moderatorów lub Administratora bez ostrzeżenia. Wyjątkiem są pomocnicze konta Administratora i Moderatorów Serwisu Piszmy.pl, zakładane wyłącznie w celach administracyjnych.

4. Administrator ma prawo usunąć użytkownika publikującego treści wulgarne, pornograficzne, niezgodne z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, lub naruszające powszechnie uznane zasady moralne. Takowe treści również mogą zostać usunięte przez Administratora. W przypadku publikacji takowych treści w ramach tworzonych utworów literackich, Administrator dokładnie zapozna się z całym utworem, aby przestrzec swoje działania przed pochopnym osądzeniem treści.

5. Administrator ma prawo wyznaczyć moderatorów (za uprzednią ich zgodą). W roli moderatora leży usuwanie publikacji niezgodnych z regulaminem oraz poprawianie publikacji pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym oraz stylistycznym. Moderator nie może jednak ingerować w znaczenie treści i koncept opowiadania/dopisu.

5. Prawa autorskie i odpowiedzialność za teksty w serwisie pozostają przy wprowadzających je użytkownikach.

6. Wprowadzenie tekstu do Serwisu Piszmy.pl jest równoznaczne z wprowadzeniem tekstu do publicznego obrotu.

7. Użytkownik ma prawo poprosić Administratora o usunięcie wprowadzonych tekstów. Administrator ma prawo udzielić odmowy, jeśli usunięcie tekstu mogłoby spowodować naruszenie spójności tekstu współtworzonego z innymi Użytkownikami.

§4 Postanowienia porządkowe

1. Serwis Piszmy.pl nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników.

2. Serwis Piszmy.pl nie odpowiada za bezprawne kopiowanie treści przez strony trzecie, ale pomaga Użytkownikom w dochodzeniu praw własnościowych do tekstów.

3. Administrator serwisu ma prawo usunąć Użytkownika łamiącego niniejszy regulamin.

4. Użytkownik zezwala na otrzymywanie wiadomości drogą e-mail na adres podany podczas rejestracji.

5. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora Serwisu Piszmy.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkowników.