Ciemność nad Amarathem

Kaj 6

Od: 26.08.2007,aktywny: dawno temu

Tekstów: 9,

Dopisów: 44,


Opis świata:

Ciemność spowiła cały świat Amarathu. Zapomniano, czym jest szczęście. Amarathem zapanowały demony, bestie z piekieł, a na ich czele stanął potężny Galiar. Ogień i cierpienie, krew przelana, rany ciężkie oraz śmierć. Taka stała się domena krainy, która kiedyś była taka piękna...

Legenda głosi jednak, że kiedyś przyjdzie na świat wybraniec. Mądry, nie znający strachu. To on odnajdzie mityczny miecz boga Klarissy. Ponoć to tylko on może przegnać ciemność...

Dopisy:

1. Tętent koni niósł się zaułkami wioski ....  27.01.2010 3 czytaj»
2. Jeździec to był ten sam co przedtem...  30.01.2010 1 czytaj»
3. Wśród zgromadzonych na placu panowała cisza...  30.01.2010 1 czytaj»
4. Spór trwał dobrych parę minut...  31.01.2010 1 czytaj»
5. Wolność?! Ha ha ha! – Wygnaniec...  21.02.2010 czytaj»