Dzieje

The_Stroy 3

Od: 27.01.2011,aktywny: dawno temu

Tekstów: 6,

Dopisów: 13,


Opis świata:

To jest tekst quasi-eksperymentalny. Nie będzie to typowe opowiadanie - bardziej kronika historyczna. Chce żebyście wysili wyobraźnię przy opisach dziejów, bitew, bohaterów, zakrętów historii, zdarzeń, wydarzeń, królestw, imperiów, księstw i republik. Ograniczeń co do istniejących ras nie wprowadzam - acz proszę o umiarkowanie.
I niech jeden post obejmuje 100 lecie.

Dopisy:

1. Dziejów spisanie na zlecenie...  05.02.2011 czytaj»