Gooru

Opis świata:

Miejsce i czas bliżej nie określone. Narrator- 34 letni Wacław Duszanieczłowiek- staje w obliczu surrealistycznych przygód gdzie sen przenika jawę a zdrowy rozsądek służy jedynie potrzebom fizjologicznym.

Dopisy:

1. ...  17.05.2006 czytaj»