Inny Świat

Opis świata:

Akcja opowiadania rozgrywa się raczej w standardowym świecie fantasy. Wizję świata opieram na literaturze pana Goodkinda. Jest to świat, w którym magia jest bardzo potężna, ale słabnie z każdą chwilą, między wielkimi krainami toczone są wojny, które wyniszczają wszystkich. Czarodzieje opowiedzieli się po obu stronach konfliktu. Ci, o których przyjdzie nam pisać, mieszkają w wielkiej Wieży Czarodzieja w mieście Aydindril. Piszcie jak tylko wam się podoba, poematem, listami, wpisami do pamiętnika, zwykłą narracją. Chcę opisać rozterki czarodziei, którzy nie chcą rozlewać krwi, ale są do tego zmuszeni... Opiszmy również życie, takie proste i piękne, wszystkich czarodziei. A! Magia dzieli się na: magię addytywną (magia tworzenia) oraz magię subtratywną (magia niwelowania, usuwania w nicość). Miłego pisania...

Dopisy:

1. Greodiusie , Nie wiem , ile wytrzymamy...  25.01.2007 czytaj»
2. Panie? Tak odpowiedział...  28.01.2007 czytaj»
3. Przyprowadź Ahelosa rozkazał po...  02.02.2007 czytaj»