ZASADY PISANIA  zobacz opis świata »

Dopis 20:Korekty Stosujemy prosty ,...

« poprzedni dopis
 

magdalenika 159

Od: 23.11.2007,aktywny: dawno temu

Tekstów: 14,

Dopisów: 2,


KorektyStosujemy prosty, ujednolicony sposób poprawienia błędów:1) Spację oznaczamy [ ]. Na przykład w zdaniu „Pozdrów odemnie Olę” widzimy, że jej brakuje. W korekcie będzie to wyglądało tak: „* ode[ ]mnie”.2) Jeśli w zdaniu brakuje litery, jest błąd ortograficzny lub są przestawione litery, to w kwadratowym nawiasie pokazujemy, jak to powinno wyglądać.Przykładowe zdanie (oczywiście z błędem):

„ola pjoehała w gry”.Korekta:

* [O]la

* p[oj]e[c]hała

* g[ó]ry3) Jeśli w słowie widzimy niepotrzebną literę, znak interpunkcyjny, spację to w kwadratowym nawiasie oznaczamy, że należy ją skasować.Oto przykład:

„Z resztą i tako nie lubiła, rzodkiewek”.Korekta:

* Z[/ ]resztą

* tak[/o]

* lubiła[/,]

4) Brakujące znaki interpunkcyjne także stawiamy w zamkniętych nawiasach, np.:

„Była osobą która nie lubiła czekać”.Korekta:

* osobą[,] która

 
Oceń dopis: |
 

Komentarze: 0

Aby móc dodać komentarz musisz być zalogowany.