Niebo na ziemi

Opis świata:

XII wiek . Papież ogłosił konieczność przeprowadzenia krucjaty przeciwko Saracenom oblegającym Ziemię Świętą. Krzyżowcy ruszają do boju prowadzeni obietnicami zbawienia własnej duszy i odpokutowania za grzechy swoje i bliskich wzamian za śmierć niewiernych. NIe wszyscy jednak wyruszają tam by bronić wiary. Nie wszystkim przyświecają tak światłe wartości. Zarówno duchowni jak i świeccy bogacą się, zdobywając łupy na zamożnych muzułmanach, Ormianach a nawet Żydach. Nikt nie toleruje odstępstw od czystej doktryny wiary Chrystusowej. Nie ma miłosierdzia dla heretyków, trzeba z nich oczyścić Ziemię Świętą. Jednakże jest ona święta także dla starozakonnych i muzułmanów. A ci będą bronić jej przed zakusami nieprzyjaciela. W cały ten konflikt wmieszał się brat Konrad- przewodniczący nyskiej fary. Wyruszył z tego śląskiego miasta by spotkać się z papieżem w sprawie powrotu do pogaństwa na ziemiach polskich i czeskich. Zamierzał prosić papę o instrukcje.

Dopisy:

1. Udzielono bratu Konradowi audiencji...  19.07.2006 1 czytaj»
2. Rycerzem powtórzył Piotr...  27.07.2006 czytaj»
3. Martinkacórka młynarza...  28.07.2006 czytaj»
4. A co ma biskup do Jerozolimy? zdziwiła...  31.07.2006 czytaj»
5. Gdzie idziesz? spytała Martinka No...  08.08.2006 1 czytaj»
6. Patrzajta go , rycerza . Sam se te krosty usuń...  08.08.2006 czytaj»
7. Brat Konrad dał znak chorążemu by...  14.08.2006 czytaj»