Przewodnik po piekle

Opis świata:

Chciałeś kiedyś być zesłańcem? To jest o istocie, która wdarła się do ludzkiego świata, by wykorzystując ludzi podjąć próbę wyzwolenia wszystkich z tego świata, pokazać, jak to ta istota się wyzwoliła, gdyż pochodzi z naszego świata, lecz żywot swój rozpoczęła od życia zwierzęcia...Tak zaczyna się przewodnik z rozdziałami, które nie mają kolejności, nie mają chronologii, gdyż czas jest tylko ograniczeniem...

Dopisy:

1. Bawią się , jest ich z dziesięcioro...  18.05.2006 czytaj»