Velvet TedyBear

Opis świata:

Świat - pub.

Dopisy:

1. Wszedłem do pubu Velvet TedyBear z lekką...  10.07.2006 czytaj»