„wyrażenie potoczne przecenia ruch myśli”

Opis świata:

...brak opisu świata :/ kiedyś napiszemy go od nowa...

Dopisy:

1. /"Stary...  26.05.2008 czytaj»
2. /"Podróż do...  28.06.2008 czytaj»
3. / "Układała swe włosy"...  29.09.2008 czytaj»